Strona Główna

Profil Szkoły

ZDOBĄDŹ DOBRY ZAWÓD ZDOBĄDŹ DOBRĄ PRACĘ !

Proponujemy Wam podjęcie dalszej nauki w technikum w następujących zawodach:
- Technik informatyk;
- Technik spedytor;
- Technik pojazdów samochodowych;

Ucząc się w zawodzie:

Technik informatyk – uczeń zdobywa trzy kwalifikacje:
1. E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
2. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administracja sieciami,
3. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Technik spedytor – uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:
1. A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu,
2. A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.

Technik pojazdów samochodowych – uczeń zdobywa trzy kwalifikacje:
1. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołow i zespołów pojazdów samochodowych,
2. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
3. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
- administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi,
- projektowania baz danych,
- administrowania bazami danych,
- tworzenia stron internetowych www i aplikacji internetowych,
- administrowania stronami i aplikacjami internetowymi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizacji transportu towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych na terenie kraju,
- opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
- organizacji załadunku i wyładunku towarów,
- obsługi klientów i kontrahentów w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
- diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
- diagnozowania i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych,
- organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wszystkim, którzy jeszcze się nie zdecydowali na wybór żadnej z wymienionych szkół proponujemy naukę w zasadniczej szkole zawodowej, która wyposaży was w konkretny zawód. Nauka w tej szkole trwa 3 lata.

Nasza szkoła proponuje podjęcie nauki w następujących zawodach trzyletnich:

- mechanik pojazdów samochodowych;
- murarz – tynkarz;
- monter izolacji budowlanych;
- monter konstrukcji budowlanych;
- fryzjer;
- piekarz;
- cukiernik;
- tapicer;
- stolarz;
- elektryk;
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
- introligator;
- zegarmistrz;
- złotnik – jubiler;
- krawiec;
- lakiernik;
- blacharz samochodowy;
- sprzedawca;
- kucharz;

Ucząc się w tych zawodach uczeń zdobywa następujące kwalifikacje:

Mechanik pojazdów samochodowych
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

Murarz – tynkarz
- wykorzystanie robót murarskich i tynkarskich,

Monter izolacji budowlanych
– wykonanie instalacji budowlanych,

Monter konstrukcji budowlanych
– montaż konstrukcji budowlanych,

Fryzjer
- wykonywanie usług fryzjerskich,

Piekarz
- produkcja wyrobów piekarskich,

Cukiernik
- produkcja wyrobów cukierniczych,

Tapicer
- wykonywanie wyrobów tapicerowanych,

Elektryk
- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
– wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych,
- wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych,

Introligator
- realizacja procesów introligatorskich,

Zegarmistrz
- naprawa zegarów i zegarków,

Złotnik – jubiler
– wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich,

Krawiec
- wykonywanie usług krawieckich,

Lakiernik
- wykonywanie prac lakierniczych,

Blacharz samochodowy
– naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych,

Kucharz
- sporządzanie potraw i napojów,

ZAPRASZAMY !

Blitzy Theme & Wordpress PL